Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Meme Büyütme

Meme Büyütme, 2021 fiyatları, Ankara Estetik Cerrah

Meme Büyütme Nedir?

Silikondan yapılmış protez kullanılarak cerrahi olarak meme hacminin arttırılmasıdır. 60 yıldır dünyada uygulanan en sağlıklı Ankara meme büyütme yöntemi meme protezidir.

Göğüs Büyütme Kimlere Yapılabilir?

Gelişimini tamamlamış memesini küçük veya asimetrik bulan her yaşta kadın veya trans bireylere uygulanabilir. Ayrıca sarkma şikayeti de olan hastalara meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte uygulanabilir.

Meme Büyüklüğü Neye Göre Belirlenir?

Muayene esnasında hastanın göğüs çevresi ölçüleri alınır ve hastaya büyüklük ile ilgili beklentisi sorulur. Bu kriterler baz alınarak ortalama bir silikon (implant) hacmi belirlenir. Bu durum hastanın dört boyutlu görüntüsü alınıp ameliyat sonrası protezli görüntüsü simule edilerek de pekiştirilebilir. Ayrıca elimizde bulunan farklı hacim ve profillerdeki protez numuneleri hastanın sütyenine yerleştirilerek de fikir sahibi olunabilir. Yine de ameliyata gidilirken belirlenen ortalamanın iki büyük ve iki küçük ebadı daha götürülüp ameliyat esnasında tüm ebatlar denenir hangisi hastanın ölçülerine ve beklentilerine uygun ise o büyüklükteki protez uygulanır. Dolayısıyla tüm bu bilgiler ışığında hasta ameliyat sonrasında büyüklük ile ilgili hiç bir sorun yaşamaz.

Meme protezi çeşitleri nelerdir?

Öncelikle hastanın yaşı, meme yapısı, emzirme öyküsü ve beklentisi belirlendikten sonra planlanan meme şeklinin daha doğal mı yoksa meme üst kısmında daha fazla dolgunluğa mı sahip olması açısından protezin yuvarlak mı yoksa anatomik (damla) mı olacağına karar verilir.

Anatomik (damla) protez meme üst kısmını daha boş bıraktığı için memenin doğal şekline daha uygun görünmektedir. Dolayısıyla hemen hemen hiç dokusu olmayan genç yaştaki hastalar için daha uygun görünmektedir. Yuvarlak protez (silikon) ise memenin üst yarısı dahil daha homojen bir dolgunluk sağladığı için özellikle orta yaş grubundaki emzirme öyküsü de olan ve memenin üst kısmında boşalmadan şikayetçi hasta grubuna daha uygundur.

Son yıllarda gündeme gelen bir başka özel seçenek ise aynı hacimdeki normal protezden %30 daha hafif olan protez seçeceğidir. Bu seçenek de özellikle sporla aktif uğraşan ve yüksek hacimli protez arzu eden hastalara önerilmektedir. Hafif protezinde yuvarlak ve damla seçenekleri mevcuttur.

Meme protezi kasın altında mı üstünde mi olmalı?

Kas altı protez koymaya elverişli her hastada kendisinin farklı bir beklentisi yok ise kas altı plan tercih edilir. Kas dokusu protezin üzerinde güçlü ve kalın bir örtü oluşturarak protezin stabilizasyonunu arttırır, olası cilt üzerinden protez katlantılarının belli olma ihtimalini yok eder, enfeksiyon riskini azaltır ve protezi meme dokusundan izole ederek meme görüntüleme yöntemlerinde tutarlılık sağlar.

Yine hastanın özel bir beklentisi yok ise mevcut meme dokusu büyükçe olan hastalarda kas üstü plan tercih etmek gerekebilir. Bu durum mevcut meme kitlesi ile kas altına konulan protez kitlesinin iki ayrı tümseklik (double bubble) gibi görünmesine mani olur. Son zamanlarda çifte plan (dual plan) adındaki yaklaşım protezin alt kısmını kasın bir miktar dışında bırakarak ameliyat sonrası doğallaşma sürecini biraz daha kısaltmıştır. Genellikle uygulamalar bu planda yapılmaktadır.

Meme protezi meme başı his durusunu ve emzirme yeteneğini etkiler mi?

Silikon ister kas altı ister kas üstü plana uygulansın süt bezleri ile, süt kanallarıyla ve meme başının duyusunu alan sinir sinir uçları ile doğrudan ilişki kurmaz. Meme protezini yerleştirmek için yapılan kesi ve oluşturulan plan da yine bahsedilen unsurlara herhangi bir zarar vermez. Dolayısı ile protez ameliyatı sonrası meme başı his duyusunda değişiklik olmaz emzirme yeteceği korunmuş olur.

Meme protezi meme kanserine sebep olur mu?

Son 40 yıldır dünyada uygulanan en sağlıklı ve yüz güldürücü sonuçlara sahip meme küçültme işleminin tersine meme büyütme yöntemi silikon meme implantıdır. Geçmişte bir protez markasının yüzey kaplama maddesinin bir lenf kanseri ile milyonda bir denecek kadar az oranda ilişkisi kurulmuş sonrasında bu yüzey maddesinin kullanımı bırakılıp markanın faaliyeti durdurulmuş ve uygulama yapılan hastalar geri çağrılarak protezleri değiştirilmiştir.

O günden bu yana meme protezinin meme kanserine sebep olduğu yada meme kanserini gizlediği yönünde bir bulgu yoktur. Meme kanserinde erken tanının hayati olduğu şu dönemde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) meme protezi olan kadınlara protezi olmayanlardan daha farklı bir önleyici program önermemektedir.

Gögüs büyütme fiyatları neye göre değişir?

Meme protezi ameliyatı fiyatlandırması protezin büyüklüğünden bağımsızdır. Fiyat farkını temelde protezin şekli yani anatomik yada yuvarlak oluşu belirler. Bir diğer unsurda ameliyatın hangi düzeyde otelcilik hizmeti veren hastanede yapıldığıdır.

Göğüs Büyütme ameliyatında cerrahi süreç nasıldır?

Aynı gün içinde hastalarımızın rutin ameliyat öncesi tetkikleri ve konsultasyonları tamamlayıp 30 dakikalık genel anestezi altında yapılan operasyonu tamamlayarak ameliyat sonrası bir kaç saat içinde anesteziden ayılma sürecini tamamlayıp taburcu olabileceği günübirlik bir süreçtir. Dren dediğimiz tahliye hortumunun kullanılmadığı çoğunlukla meme alt çizgisinden yapılan 3 cm’lik kesinin basit bir pansuman ile kapatılıp 3 hafta boyunca kullanılacak sutyenin giydirilmesi ile nihayetlenen küçük denebilecek bir operasyondur.

Meme büyütme (Göğüs büyütme) Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Aynı gün taburcu edilen hasta ameliyat esnasında takılan sutyene 3 gün boyunca hiç çıkartmaz dolayısı ile ameliyat bölgesi ıslatılmaz. Bu esnada sadece önlem amaçlı antibiyotik ve ağrı kesiciler kullanılır. 3 gün sonra ilk kontrolüne gelen hastanın pansumanı açılır ve sonrasında sprey pansuman uygulamasına geçilir.

Sutyenini takmaya devam eden hasta 3 günden itibaren banyo yapabilir duruma gelir 10 günden itibaren ise sprey pansuman bırakılıp iz azaltıcı ajanlara ve memenin doğallaşma sürecini hızlandıran masaja başlanır. Ameliyat sonrası önerilen sutyen 3 hafta süre ile kullanılır sonrasında hasta sutyen takmamakta yada kendi seçimini yapmakta özgürdür. Ödemin azalması, kasın ve derinin gevşemesi 6 ila 12 aylık bir süreçte tamamlandığından meme şeklinin son halini alması 1 yıl kadar sürebilir.

Göğüs Büyütme Estetiği SGK Tarafından Karşılanıyor mu?

Meme (Gögüs) Büyütme Estetiği özel ihtiyaçlar sınıfına girdiği için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanmamaktadır.

Devlet Hastanelerinde Göğüs Büyütme Estetiği Yapılıyor mu?

Sağlık problemi dışında kaldığı ve özel ihtiyaçlar sınıfına girdiği için Meme (Gögüs) Büyütme Estetiği devlet hastanelerinde yapılmamaktadır. Devlet hastanelerinde yapılabilecek girişimlerde dahi hastalardan ücret talep edilmektedir.

Özel Sigorta Meme (Gögüs) Büyütme Estetiğini Karşılıyor mu?

Özel sigortalar genel olarak estetik girişimlerini karşılamıyor bu yüzden Meme (Gögüs) Büyütme Estetiği de sigorta kapsamı dışında kalıyor.

Meme (Gögüs) Büyütme estetiği sonrası iz bakımı nasıl yapılır?

Genellikle meme büyütme ameliyatı sonrası, meme altından açılan yaklaşık 3 cm’lik kesi estetik dikiş ile kapatıldığı için dikiş alma gereksinimi yoktur. İlk zamanlarda normal deriden bir miktar farklı renkte görünen çizgisel yara izi zamanla hem tamamen meme altında kalarak saklanmış olur hemde çokça silikleşerek belirsiz hale gelir. İz azaltıcı ajanlarında ilk 6 ayda kullanılması sürece katkı sağlar.

Ameliyat sonrası ne zaman spora başlanabilir?

Yürüyüş koşu gibi göğüs kasını doğrudan çalıştırmayan aktiviteleri istenildiği zaman başlanabilir. Göğüs kasını çalıştıran aktivitelere ise yaklaşık 1 ay sonra başlaması tavsiye edilir.

Günlük hayatına ve iş yaşamına ne zaman dönülebilir?

Hasta günlük hayatına en fazla 3 gün sonra iş hayatına ise 7 ila 10 gün içinde rahatlıkla dönebilir. Ameliyat sonrası süreçte herhangi bir kol hareketi yapmasında bir mahsur yoktur hareketlerini sadece ağırı kısırlayabilir.

Meme Protezi Ameliyat Öncesi

Meme protezi ameliyat öncesi hastamızı muayenehanemizde görüp birlikte şekline ve büyüklüğüne karar veriyoruz. Hastalarımız genellikle doğal bir sonuç için anatomik protez beklentisinde olsalar da biz hastalarımıza daha uzun vadede

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

Günübirlik süreçte gerçekleştirdiğimiz meme büyütme ameliyatları yaklaşık yarım saat sürmekte yarım saatin ardından hastaya pansuman yapılıp ameliyat sonrasında…

Meme Protezi Nedir?

İlk meme protezi ameliyatının yapıldığı 1962 yılından bu yana meme protezlerinin güvenilirliği zaman zaman tartışmaya açılmıştır. Hastaların şu dönemde de meme protezi ile ilgili en…

Meme Protezi Çeşitleri Nelerdir?

Meme estetiğinde en sık yaptığımız ameliyat meme büyütme Ameliyat süresi açısından en kısa (30 dk.) işlemlerimizden birisi. Sonuç açısından ise en yüz güldürdü ü olanlarından.

Yeni Blog Yazıları